Fonden Kulisselageret

Anbefalinger for god fondsledelse

Fonden KulisseLageret følger erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse.

 

Formål og virke

KulisseLageret er et rytmisk spillested, der har til formål at præsentere original musik af høj kvalitet og indenfor mange forskellige genrer. Stedet skal via koncertvirksomhed — og i samarbejde med diverse musikforeninger - bidrage til at udfylde en rytmisk musikscene, som både sikrer et højt niveau, et kunstnerisk interessant udbud og en genremæssig bredde, der ellers ikke nødvendigvis tilgodeses i byen.

I samarbejde med Musikstedet gøres der en særlig indsats for det lokale vækstlag via diverse tilbud og tiltag; koncerter, rådgivning, fundraising, workshops m.m. Alt sammen med fokus på at styrke både kvalitet, udvikling og motivation i det lokale musikmiljø.

KulisseLageret har desuden stærkt fokus at være en aktiv kulturinstitution i byen Horsens, gennem samarbejder med byens øvrige aktører, ildsjæle og kreative entreprenører.

 

Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

Bestyrelsen sammensættes således, så dens medlemmer i kraft af deres kompetencer kan dække og virke for fondens formål.

Den til enhver siddende bestyrelse supplerer sig med personer, der besidder de fornødne kompetencer i forhold til fondens strategi og arbejdsopgaver.

 

Ledelsens vederlag

Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

 

Fondsbestyrelsen består af

Lasse Schuliet (formand)

Thomas Kjærsgaard (næstformand)

Lone Wessel

Carsten Mellson

Machai Løgager Gordon

Top
Thrane.nu