International Song Contest

Onsdag
9
maj

Information

  • Genre ROCK
  • Dato 09.05.2018
  • Kl. 20.00
  • Døre åbnes kl. 19.30
  • Entré i døren fri entre
  • Arrangør All Stars, Det Gule Pakhus, VIA, KulisseLageret
International Song Contest
International Song Contest

In English below:

International Song Contest Horsens 2018

Horsens emmer af gode samarbejdsprojekter, og et af dem går under navnet ”International Song Contest Horsens”. For tredje gang i Horsens, går Kullisselageret, Det Gule Pakhus, VIA University College og Horsens All Stars sammen om at afholde International Song Contest. Sangkonkurrencen har til formål at bruge musikken som en platform for at skabe fællesskab på tværs af nationalitet, sprog og musikalsk tradition.

17 sangere og bands er klar til at demonstrere deres vokale færdigheder for hinanden, for publikum og for dommerpanelet. Konkurrence-elementet er tonet ned, for den virkelige styrke i projektet er at det er en glimrende anledning til at både sangere, musikere og alle øvrige kan mødes på kryds af nationaliteter, aldersskel og andre grupperinger, og bare være sammen om musikken, som i øvrigt spilles 100% live med et supplerende backingband. 

Projektet opstod i 2016 i anledning af, at Horsens var udpeget som værtsby for Melodi Grand Prix 2016 og MGP 2016, og havde, ud over den musikalske indgangsvinkel, også til formål at markere Horsens som international by. Det, der opstod som en spontant ide, viste sig at slå an, ikke mindst blandt de internationale borgere i kommunen, og derfor kører det nu for tredje gang – ikke mindst på baggrund af mange opfordringer hertil. 
Arrangementet hviler på en høj grad af frivilligt engagement og samarbejde på tværs, og det er en bærende ambition, at International Song Contest in Horsens skal være med til at skabe sammenhold, underholde og udvide den musikalske horisont for borgere i Horsens, uanset oprindelse. 

Aftenens konferencier er Assia Zouaoui.

Arrangørgruppen består af Kulisselageret, Det Gule Pakhus, VIA University College, DSR/Student Council samt Horsens All Stars.

Projektet afholdes desuden som en del af dagens Internationale Festival i Horsens.

Koncerten foregår på KulisseLageret. 
Dørene åbner kl. 19.30, og musikken starter kl. 20.00.
Der er fri entré.

---
Horsens oozes of good collaborative projects and one of them is called "International Song Contest Horsens".
For the third time in Horsens, Kulisselageret, Det Gule Pakhus, VIA University College and Horsens All Stars are happy to present the International Song Contest. Through music, the contest aims to create community across nationality, language, and musical tradition.

17 singers are ready to demonstrate their vocal skills to each other, to the audience and to the judging panel. The competition element is toned down, because the real strength of the project is that it's a great opportunity for both singers, musicians and everyone else to meet at crossroads of nationalities, age groups and other groupings and just be together for the music, that by the way will be played 100% live with an additional backing band.

The project originated in 2016 due to the fact that Horsens was named host city of Melodi Grand Prix 2016 and MGP 2016, and in addition to the musical approach, it was also intended to mark Horsens as an international city.
What emerged as a spontaneous idea turned out to catch on, especially among the international citizens in the municipality, and therefore the initiative is running for the third year - not least on the basis of many requests for it.
The event is based on a high degree of voluntary commitment and crosswise cooperation and there’s a major ambition that International Song Contest in Horsens will help create unity, maintain and expand the musical horizons of citizens in Horsens, regardless of origin.

The evening's host will be Assia Zouaoui.

The group of organizers consists of KulisseLageret, Det Gule Pakhus, VIA University College, DSR / Student Council and Horsens All Stars

The concert will take place at KulisseLageret.
The doors open at 19.30 o’clock, and the music starts at. 20:00.
There is free entrance.

Top
Thrane.nu