Om Kulissen

Kulisselageret er et honorarstøttet spillested, der præsenterer et bredt udvalg af etablerede og up-coming navne fra både ind- og udland. Genremæssigt spænder scenen fra rock i alle dens udformninger, over pop og metal til blues og hip hop.

Spillestedet er en lille, intim klub-scene med plads til 150 publikummer og med omkring 100 koncerter om året. Heraf varetager Kulisselageret ca. halvdelen, mens den resterende del udfyldes af tilknyttede arrangørforeninger.

Se billeder fra vores tidligere koncerter i Galleri og kommende arrangementer under Program.

Læs mere om de enkelte arrangørforeninger her.

Stedet er i sin tid blevet indrettet af Danmarks Radios Kulisseafdeling, hvilket giver en helt speciel atmosfære. 

Rent fysisk ligger vi på Teatertorvet, i kælderen under Horsens Ny Teaters scene. Det betyder samtidig, at vi arbejder med en permanent tids- og lydbegrænsning. Størstedelen af vores arrangementer er derfor placeret fredag og lørdag med koncertstart ca. kl. 22:00.


Adresse:
KulisseLageret
Teatertorvet 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 46 22

Eller find os her.


Ledelsen
Formelt drives KulisseLageret af en fond med en bestyrelse bestående af en formand udpeget af Horsens Kommunes Kulturudvalg, Horsens Ny Teaters direktør samt en repræsentant for hver af de arrangerende foreninger på KulisseLageret.

Den daglige ledelse varetages af spillestedsleder Jeppe Vind, bogholder Linda Mikkelsen, arrangementskoordinator Steen Andersen samt et skiftende antal personer i aktivering eller jobtræning. 


Personalet
KulisseLageret ville dog slet ikke eksistere, hvis ikke det var for den frivillige arbejdskraft som pt. tæller ca. 40 personer.
De frivillige arbejder på mange forskellige poster: udvikling og opdatering af hjemmeside, pressemateriale og måneds-programmer, bartendere, garderobefolk, get-in folk, lys og lyd, plakatopsætning osv.

 

Fortrolighedspolitik

Læs hele KulisseLagerets fortrolighedspolitik her.

 

Anbefalinger for god fondsledelse

Fonden KulisseLageret følger erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse.

 

Formål og virke:

KulisseLageret er et rytmisk spillested, der har til formål at præsentere original musik af høj kvalitet og indenfor mange forskellige genrer. Stedet skal via koncertvirksomhed — og i samarbejde med diverse musikforeninger - bidrage til at udfylde en rytmisk musikscene, som både sikrer et højt niveau, et kunstnerisk interessant udbud og en genremæssig bredde, der ellers ikke nødvendigvis tilgodeses i byen.

I samarbejde med Musikstedet gøres der en særlig indsats for det lokale vækstlag via diverse tilbud og tiltag; koncerter, rådgivning, fundraising, workshops m.m. Alt sammen med fokus på at styrke både kvalitet, udvikling og motivation i det lokale musikmiljø.

KulisseLageret har desuden stærkt fokus at være en aktiv kulturinstitution i byen Horsens, gennem samarbejder med byens øvrige aktører, ildsjæle og kreative entreprenører.

Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed:

Bestyrelsen sammensættes således, så dens medlemmer i kraft af deres kompetencer kan dække og virke for fondens formål.

Den til enhver siddende bestyrelse supplerer sig med personer, der besidder de fornødne kompetencer i forhold til fondens strategi og arbejdsopgaver.

 

Ledelsens vederlag:

Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

 

Fondsbestyrelsen består af:

Lasse Schuliet (formand)

Thomas Kjærsgaard (næstformand)

Lone Wessel

Carsten Mellson

Machai Løgager Gordon

Dennis Rasmussen

Finn Hansen

Slider
Top
Thrane.nu