Information

  • Dato 27.07.2016
  • Kl. 08.39
Om Kulissen

Kulisselageret er et honorarstøttet spillested, der præsenterer et bredt udvalg af etablerede og up-coming navne fra både ind- og udland. Genremæssigt spænder scenen fra rock i alle dens udformninger, over pop og metal til blues og hip hop.

Spillestedet er en lille, intim klub-scene med plads til 150 publikummer og med omkring 100 koncerter om året. Heraf varetager Kulisselageret ca. halvdelen, mens den resterende del udfyldes af tilknyttede arrangørforeninger.

Læs mere om de enkelte arrangørforeninger her.

Stedet er i sin tid blevet indrettet af Danmarks Radios Kulisseafdeling, hvilket giver en helt speciel atmosfære. 

Rent fysisk ligger vi på Teatertorvet, i kælderen under Horsens Ny Teaters scene. Det betyder samtidig, at vi arbejder med en permanent tids- og lydbegrænsning. Størstedelen af vores arrangementer er derfor placeret fredag og lørdag med koncertstart ca. kl. 22:00.


Ledelsen
Formelt drives KulisseLageret af en fond med en bestyrelse bestående af en formand udpeget af Horsens Kommunes Kulturudvalg, Horsens Ny Teaters direktør samt en repræsentant for hver af de arrangerende foreninger på KulisseLageret.

Den daglige ledelse varetages af spillestedsleder Jeppe Vind, bogholder Linda Mikkelsen, arrangementskoordinator Steen Andersen samt et skiftende antal personer i aktivering eller jobtræning. 


Personalet
KulisseLageret ville dog slet ikke eksistere, hvis ikke det var for den frivillige arbejdskraft som pt. tæller ca. 40 personer.
De frivillige arbejder på mange forskellige poster: udvikling og opdatering af hjemmeside, pressemateriale og måneds-programmer, bartendere, garderobefolk, get-in folk, lys og lyd, plakatopsætning osv.

Top
Thrane.nu